Auksjonen avholdes i Grimshallen på Grimsbu 6. juli kl 11, med visning fra kl. 09:30.

Dette er en dødsboauksjon etter fjelloppsynsmann og forfatter Bjørn Wegge og hans kone Grete. Utvalget av saker og ting bærer preg av hans profesjonelle virke – kombinert med stor kulturhistorisk interesse. Her kommer mengder av flotte kniver, en rekke bøker (også sjeldenheter) innen jakt, fiske og friluftsliv, mange kuriositeter og alt mulig annet. Auksjonen suppleres med et annet mindre bo fra distriktet.
Samfunnshuset har åpen kafé.

Hjertelig velkommen til flott auksjon!
Bilder av noe av vareutvalget blir lagt ut puljevis inn mot auksjonen her: 
 


From Grimshallen, Folldal lørdag 6. juli. Posted by Auksjonarius Ola Rye on 6/14/2024 (180 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2