Auksjoner 2024

Vi starter auksjonsåret med nettauksjoner på facebook, nå:

Nettauksjon 2. – 4. mars

Dato for neste slagauksjon er ikke satt enda, men det blir sannsynligvis i april/mai i Galåen samfunnshus.